چهارمین همایش سراسری نرم افزارهای آزاد/متن باز

از کجا شروع شد؟

...از اینجا

حامیان همایش

زنجان لاگاستانداری زنجان


با تشکر از

آقای مهندس شهامی مدیرکل سابق انفورماتیک استان زنجان
و
رییس اداره کل فن آوری اطلاعات و ارتباطات استان زنجان

اداره ی کل فن و حرفه ای استان زنجان

اهداف همایش

هیچی

  • آشنایی با فلسفه نرم افزارهای آزاد / متن باز
  • گسترش فرهنگ استفاده از نرم افزارهای آزاد / متن باز
  • معرفی تکنولوژی های نوظهور در دنیای آزاد / متن باز
  • معرفی اشخاص فعال در دنیای آزاد / متن باز ایران
  • معرفی و حمایت از پروژه های بومی مرتبط
  • مرتبط کردن افراد فعال در حوزه های فوق الذکر

چطوری می تونید شرکت کنید؟

زمانش ؟

۱۴ - ۱۵ شهریورماهتقریبن سه ماه دیگه

مکان ؟

مهدیه ی تهران !!!

زنجان

چطوری می تونید شرکت کنید؟

فقط چمدونتون رو پر از لبخند بکنید و چن تا لباس گرم بردارید P:

هزینه اش؟ اصلن چرا پول می گیرید؟

دلمون می خاد :P

کلن سیستم همایش چطوریه؟

اینجوریه:

:)

دیگه؟

!سلامتی

برنامه هایی داریم برای سال بعد...

بخندید لطفن

:)