برنامه جلسات گروه کاربران لینوکس تهران در سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل می‌باشد:
نیمه اول سال، ساعت ۱۴ الی ۱۸
۲۲ فروردین
۲۶ اردیبهشت
۳۰ خرداد
۲۷ تیر
۲۴ مرداد
۲۸ شهریور

نیمه دوم سال، ساعت ۱۳ الی ۱۸
۲۵ مهرماه
۳۰ آبان
۲۸ آذر
۲۶ دی
۲۴ بهمن
۲۲ اسفند

استفاده از خدمات تقویم گوگل برای اطلاع‌رسانی جلسات توسط تهران‌لاگ به معنی تایید کارکرد این شرکت نبوده و گروه کاربران گنو/لینوکس تهران مسئولیتی در رابطه با سیاست حفظ اسرار این شرکت ندارد.

برای افزودن برنامه‌ی جلسات گروه کاربران لینوکس تهران به سرویس تقویم گوگل، صفحه‌ی تقویم جلسات تهران لاگ را باز کنید و در گوشه‌ی سمت راست پایین صفحه روی علامت  کلیک کنید.