Session
جلسه‌ی یکصد و بیست و چهارم
اخبار، بحث آزاد و موومان نرم افزار آزاد
1389/04/23
جلسه یکصد و بیست و چهارم تهران لاگ روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه سال ۱۳۸۹ در دفتر شرکت تکانیس برگزار شد. در این جلسه اخبار تازه دنیای متن‌باز توسط فرهاد هدایتی ارائه شد و ادامه جلسه به معرفی کاربران و گفتگوی آزاد پیرامون موومان نرم افزار آزاد پرداخته شد.
متاسفانه این لیست اسامی ناقص است.