Session
جلسه‌ی یکصد و بیست و پنجم
اخبار، بحث آزاد و موومان نرم افزار آزاد
1389/05/06
جلسه یکصد و بیست و پنجم تهران لاگ روز چهارشنبه ۶ مردادماه سال ۱۳۸۹ در دفتر شرکت تکانیس برگزار شد. در این جلسه اخبار تازه دنیای متن‌باز توسط فرهاد هدایتی ارائه شد و ادامه جلسه به گفتگوی آزاد کاربران پیرامون فلسفه نرم‌افزارهای آزاد و جامعه کاربری و ... پرداخته شد.
متاسفانه این لیست اسامی ناقص است.