Session
جلسه‌ی یکصد و سی و سوم
مرور اخبار داغ دنیای نرم افزار آزاد، بحث در مورد تهران لاگ و آینده‌ی آن
1389/11/26
در این جلسه ابتدا آقای اشکان قاسمی توضیحاتی در مورد گروه کاربران لینوکس تهران،‌ گذشته و حال آن ارائه کردند و سپس در مورد آینده‌ی تهران-لاگ، نحوه‌ی اداره آن و خط و مشی این تشکل میان شرکت کنندگان بحث و تبادل نظر شد. همچنین آقای امیل صدق در ادامه اخباری از دنیای نرم افزار آزاد را به سمع و نظر حضار رساندند.
متاسفانه این لیست اسامی ناقص است.