Session
جلسه‌ی یکصد و سی و چهارم
وب-سرورها
1389/12/25
این جلسه روز چهارشنبه، مورخ ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ در محل فرهنگسرای فن آوری اطلاعات برگزار شد. در این جلسه آقای محمد افاضاتی در مورد وب-سرورها روی سکوهای آزاد صحبت کردند.
متاسفانه این لیست اسامی ناقص است.