Session
جلسه‌ی یکصد و چهل و دوم
بررسی کرنل نسخه ۳
1390/06/01
این جلسه در روز سه‌شنبه مورخ ۱ شهریورماه ۱۳۹۰ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در محل سالن اجتماعات مرکز آموزش عالی انفورماتیک شرکت داده پردازی ایران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه آقای اشکان نظری به معرفی کرنل نسخه ۳ و تفاوت‌های آن نسبت به نسخه‌های قبلی پرداختد.
همچنین در این جلسه در رابطه با فرآیند کاری و مدیریتی تهران‌لاگ و روند تشکیل جلسات بحث و گفتگو شد.