Session
جلسه‌ی یکصد و پنجاه و ششم
سیستمهای کنترل سورس کد
1391/05/18
این جلسه در روز چهار‌شنبه مورخ ۱۸ مردادماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ در فضای آزاد پارک لاله برگزار ‌شد. در این جلسه آقای افشین مهربانی به توضیح در مورد سیستم‌های کنترل سورس مانند گیت و اس‌وی‌ان پرداختند.
متاسفانه لیست اسامی این جلسه در دسترس نیست.