Session
جلسه‌ی یکصد و پنجاه و هشتم
ویرایشگر ایمکس
1391/07/19
این جلسه در روز چهارشنبه مورخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ در محل شرکت فناوران آنیسا برگزار شد. در این جلسه آقای محمد افاضاتی به توضیح در مورد ایمکس و نکاتی در مورد کار کردن با این ویرایشگر پرداختند.