Session
جلسه‌ی یکصد و پنجاه و نهم
ریمستر با ریمستر-سیس
1391/08/02
این جلسه در روز سه‌شنبه مورخ ۲ آبان‌ماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در محل موسسه کهکشان نور برگزار شد. به دلیل حاضر نشدن دوستان به دلیل شرایط بد جوی، افراد حاضر شده به بحث آزاد پرداختند.
متاسفانه لیست اسامی این جلسه در دسترس نیست.