Session
جلسه‌ی یکصد و شصت و دوم
کدینگ‌های فشرده‌سازی
1391/09/14
این جلسه در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴ آذرماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در محل موسسه کهکشان نور برگزار شد. در این جلسه آقای روحی به بحث در مورد "کدینگ‌های فشرده‌سازی" در رابطه با برنامه‌نویسی و تئوری اطلاعات پرداختند. همچنین در ادامه آقای علی حسینی به معرفی مرکز ملی متن‌باز ایران و همچنین بیان اهداف‌های آن پرداختند. در انتهای جلسه نیز آقای محسن پهلوان‌زاده به معرفی ایران‌تاکس و همچنین راه‌اندازی کتابخانه‌ی کامپیوتری پرداختند.
متاسفانه این لیست اسامی ناقص است.