Session
جلسه‌ی یکصد و شصت و هشتم
سوشال سمنتیک وب و تحقیقات باز و آزاد
1391/12/08
در این جلسه ابتدا آقای محمد مسعود صدرنژاد در مورد موضوع سوشال سمنتیک وب صحبت کردند. در ادامه آقای فرهود فرهناک به ارائه بحث در مورد تحقیقات باز و آزاد پرداختند که به شکل‌گیری گفتگویی مفصل و چند جانبه راجع به مفهوم آزادی در نرم افزار و فراتر از آن میان حاضرین منجر شد.
دانلود نسخه‌ی پی‌دی‌اف پرزنتیشن این جلسه در مورد سوشال سمنتیک وب دانلود نسخه‌ی اودی‌پی پرزنتیشن این جلسه در مورد سوشال سمنتیک وب دانلود فایل صوتی این جلسه