Session
جلسه‌ی دویست و نهم
انقلاب جاوا اسکریپت
1393/11/08
این جلسه در ۸ بهمن ۹۳ در محل نظام صنفی رایانه ای برگزار شد.در این جلسه آقای توحید ارسطو در مورد جاوا اسکریپت، تاریخچه‌ و همه گیر شدن استفاده از آن در محیط های مختلف (سرور، میکروکنترلرها، موبایل و ...) صحبت کردند. سپس بحث آزاد با موضوع مدیریت کارهای جاری لاگ انجام شد.
ارائه آقای ارسطو در مورد انقلاب جاوا اسکریپت