Session
جلسه‌ی دویست و یازدهم
تلفن اوبونتو
1393/12/13
این جلسه در ۱۳ اسفند ۹۳ در محل نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزار شد. در این جلسه آقای دانیال بهزادی در مورد مورد تلفن اوبونتو صحبت کردند و سپس بحث آزاد با موضوع بررسی کمک های نظام صنفی رایانه ای به گسترش نرم‌افزار های متن‌باز با مدیریت محمد افاضاتی انجام شد.

اسلاید ارائه تلفن اوبونتو