Session
جلسه دویست و دوازدهم
پایگاه داده های متن‌باز
1394/01/26
این جلسه در ۲۶ فروردین ۹۴ برگزار شد که اولین جلسه سال ۱۳۹۴ گروه کاربران لینوکس تهران بود.
این جلسه در محل نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزار شد.
در این جلسه آقای فرید دهقان در مورد پایگاه های داده متن باز ارائه ای داشتند و به توضیحات در خصوص این سیستم ها پرداختند سپس آقای پیام صادری مدیریت بحث آزاد با عنوان تولید محتوای خوب را بر عهده داشتند.