Session
جلسه دویست و سیزدهم
زبان برنامه نویسی Go
1394/02/09
این جلسه روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت در محل نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزار شد.
در این جلسه آقای فرود غفوری در مورد زبان برنامه نویس Go ارائه دادند.
سپس آقای پیام صادری به ادامه بحث آزاد در مورد تولید محتوا پرداختند .

دانلود فایل صوتی ارائه فرود غفوری گیتهاب ارائه و اسلاید ها