Session
جلسهٔ دویست و بیست و نهم
جلسهٔ گروه کاربران گنو/لینوکس تهران
1395/10/30
از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰ جلسه گروه کاربران پایتون تهران برگزار خواهد شد.

در این جلسه نیز همانند جلسه‌‌های پیشین، در کنار ارائه‌های فنّی، کارگاهی جداگانه با موضوع آشنایی با مفاهیم نرم‌افزار آزاد و نصب و استفاده از سیستم‌عامل گنو/لینوکس خواهیم داشت که توسّط گروهی از کاربران، برگزار خواهد شد.
از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ ارائه گروه کاربران پایتون تهران با برنامه‌های زیر:
ارائه اول توسّط آقای علیرضا فریدونی با موضوع ScaPy(چهارچوب برنامه نویسی شبکه) خواهد بود.
ارائه دوم توسّط آقای رضا شالباف زاده با موضوع Python Implementations خواهد بود.
از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۸ جلسه گروه کاربران لینوکس تهران با برنامه‌های زیر:
ارائهٔ فنّی نخست توسّط آقای نیما طاهری با موضوع Advanced Concepts in Scala خواهد بود.
ارائهٔ فنّی دوم توسّط آقای مهدی حمیدی با موضوع سیستم‌های مدیریت log خواهد بود.
ارائهٔ فنّی سوم توسّط آقای محمدرضا کمالی فرد با موضوع چگونه برنامه‌نویسی کنیم خواهد بود.
ارائهٔ فنّی پایانی توسّط آقای مسعود صدرنژاد با موضوع کتابخانهٔ اسکرپی (چهارچوب استخراج داده)خواهد بود.