News
تعویق در برگزاری همایش راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک
1392/02/15
گویا مشکلاتی از سوی فرهنگسرای ارسباران ایجاد شده که برگزاری همایش تا رفع این مشکلات به تعویق افتاده است.
اطلاعات بیشتر را از وبسایت همایش دریافت کنید.