تهران‌لاگ

گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

برنامه جلسات گروه کاربران لینوکس تهران در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل می‌باشد:

نیمه اول سال، ساعت ۱۴ الی ۱۸

نیمه دوم سال، ساعت ۱۳ الی ۱۸

استفاده از خدمات تقویم گوگل برای اطلاع‌رسانی جلسات توسط تهران‌لاگ به معنی تایید کارکرد این شرکت نبوده و گروه کاربران گنو/لینوکس تهران مسئولیتی در رابطه با سیاست حفظ اسرار این شرکت ندارد.

افزودن برنامه‌ی جلسات گروه کاربران لینوکس تهران به سرویس تقویم گوگل

از صفحه‌ی تقویم جلسات تهران لاگ می‌توانید استفاده کنید.