تهران‌لاگ

گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

تصاویر جلسه ۱۰۲

توضیحات رویداد