تهران‌لاگ

گروه کاربران لینوکس تهران

تصاویر جلسه ۱۰۲

توضیحات رویداد