تهران‌لاگ

گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

جلسه ۱۱۸

جلسه یکصد و هجدهم روز چهارشنبه شانزدهم مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه شریف برگزار شد.

در این جلسه اساسنامه گروه به رای عمومی گذاشته شد و همچنین اعضای شورای مرکزی، دبیر شورای مرکزی و بازرس مجمع عمومی انتخاب شدند.

در این جلسه اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند که اسامی آنها به شرح ذیل می باشد

نوید عبدی - سیاوش صفی - ایریکس - امیرمحمد سعید - امیل صدق - آرمین رنجبریان - آرمن باغومیان - ساسان رز - اشکان قاسمی

همچنین آقای سعید تقوی به عنوان بازرس مجمع عمومی انتخاب شدند.

شرکت کنندگان ۲۳ نفر:
بهزاد شعبانی ، فرزاد طاهری ، بهنام توکلی کرمانی ، سعید تقوی ، آرش عاملی ، بهنام بهجت مرندی ، بهار دشتبان ، زهرا خانی ، نوید کاشانی ، حورا وکیلی ، کسری کشاورز ، محمدرضا بوذری ، علی طریحی ، ساسان رز ، میلاد راستیان ، آرمن باغومیان ، آرمین رنجبریان ، امیل صدق ، امیر محمد سعید ، ایریکس ، سیاوش صفی ، اشکان قاسمی ، نوید عبدی

زمان برگزاری: ۱۳۸۷-۵-۱۶