تهران‌لاگ

گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

جلسه ۱۶۹

در این جلسه سعید وایقان اخبار گفت.
صدا

در این جلسه ابتدا آقای صادقی در مورد تکنولوژی یو‌ای‌اف‌آی صحبت کردند.
اسلاید

سپس آقای صدرنژاد در مورد گروه انانمس به ارائه مطلب پرداختند.
صدا

شرکت کنندگان ۳۳ نفر:
بهنام توکلی کرمانی ، محمد درویش ، ابتسام آخرتی ، محمد تشکری ، امید خسروجردی ، مجتبی هخامنش ، رضا سامعی ، حمیدرضا سلیمانی ، مهدی صالحی ، اشکان قاسمی ، آذر حسینی ، شیما نصرالهی ، علی علیزاده ، سید مجید عظیمی ، محمد حسین حامدی ، سعید پنبه وایقانی ، چالیست ، عیسی حکمت ، سعید نقدی ، مجید ساوالان پور ، محمد علی مقدس زاده ، سید هیراد بهبهانی ، سید محمد مسعود صدرنژاد ، عرفان امیدفر ، مهدی مهدوی ، احسان نظامی ، داریوش نصیرپور ، مجتبی معصوم‌پور ، محمدرضا کمالی‌فرد ، علی خاندانی ، محمد صادق شهاب الدینی ، آرش حقیقت ، مهدی صادقی

تصاویر

زمان برگزاری: ۱۳۹۱-۱۲-۲۲

آدرس: خیابان ولیعصر - پایین تر از خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر) - خیابان شهید علی یزدان پناه - ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

باز کردن نقشه