تهران‌لاگ

گروه کاربران لینوکس تهران

جلسه ۲۰۶

در این جلسه آقای پیام صادری‌ برای بهبود نحوه ارائه‌ها در تهران لاگ مدیریت جلسه را به عهده خواهند داشت و در آن تلاش خواهیم کرد تا در مورد «بهبود نحوه ارائه مطلب» به صورت عملی تجربیاتی را کسب کنیم


زمان برگزاری: ۱۳۹۳-۸-۱۹

باز کردن نقشه