تهران‌لاگ

گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

تصاویر جلسه ۲۰۷

توضیحات رویداد