تهران‌لاگ

گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

جلسه ۲۰۸

در این جلسه درباره فرآیندهای کاری سلام دنیا و نحوه همکاری افراد متخصص در زمینه نرم‌افزارهای آزاد / متن‌باز، بحث و گفتگو خواهیم کرد.
صدا


زمان برگزاری: ۱۳۹۳-۹-۱۷

باز کردن نقشه