تهران‌لاگ

گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

تصاویر جلسه ۲۰۹

توضیحات رویداد