تهران‌لاگ

گروه کاربران لینوکس تهران

تصاویر جلسه ۲۱۳

توضیحات رویداد