تهران‌لاگ

گروه کاربران لینوکس تهران

جلسه ۲۱۴

جلسه به صورت بحث آزاد برگزار شد.


زمان برگزاری: ۱۳۹۴-۲-۲۳

باز کردن نقشه