تهران‌لاگ

گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

جلسه ۲۱۸

جلسه به صورت بحث آزاد برگزار شد


زمان برگزاری: ۱۳۹۴-۴-۲۴

باز کردن نقشه