تهران‌لاگ

گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

تصاویر جلسه ۲۱۹

توضیحات رویداد