تهران‌لاگ

گروه کاربران لینوکس تهران

تصاویر جلسه ۲۱۹

توضیحات رویداد