تهران‌لاگ

گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

تصاویر جلسه ۲۲۰

توضیحات رویداد