تهران‌لاگ

گروه کاربران لینوکس تهران

تصاویر جلسه ۲۲۵

توضیحات رویداد