تهران‌لاگ

گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

تصاویر جلسه ۲۵۶

توضیحات رویداد