تهران‌لاگ

گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

دورهمی دوم

دومین دورهمی عمومی گروه کاربران لینوکس تهران


تصاویر

زمان برگزاری: ۱۳۹۲-۵-۲۵