تهران‌لاگ

گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

تغییر مکان برگزاری جلسات گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

۱۳۹۱-۱۲-۷

به علت افزایش تعداد شرکت کننده‌گان در جلسات مجموعه و کمبود ظرفیت موسسه‌ی کهکشان نور مجبور به تغییر مکان جلسات گروه هستیم.

گروه کاربران گنو/لینوکس تهران از تمامی دست‌اندرکاران موسسه کهکشان نور که طی این مدت کلیه‌ی همکاری‌های لازم را با ما مبذول داشتند، امکانات لازم برای برگزاری جلسات را فراهم نمودند و زحمات فراوان و پیگیری‌های مداوم ایشان ادامه‌ی جلسات را برای ما امکان‌پذیر ساخت تشکر و قدردانی مینماید.

آدرس جدید محل برگزاری جلسات به شرح زیر اعلام میگردد:
خیابان ولیعصر - پایین تر از خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر) - خیابان شهید علی یزدان پناه - ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات‬

لطفا در صورت امکان دوستان و آشنایان خود را از این تغییر آدرس مطلع سازید.
قبلاً از توجه و همکاری شما دوستان عزیز سپاس‌گزاریم.