تهران‌لاگ

گروه کاربران لینوکس تهران

بیانیه جمعی از جامعه نرم‌افزار آزاد ایران در خصوص بازداشت‌ها و سرکوب اخیر

۱۴۰۱-۷-۱۹

روزهای تلخی که در ایران سپری میکنیم هرگز از خاطرمان نخواهد رفت.
آزادی، عدالت و شفافیت حق مسلم جامعه است.

ما جمعی از جامعه نرم‌افزار آزاد ایران، رویهٔ پیش گرفته شده از سوی حاکمیت در دستگیری غیرقانونی افراد بی‌گناه و سرکوب معترضین را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی بی‌قیدوشرط بازداشت‌شدگان هستیم.